KTC มั่นใจพอร์ตสินเชื่อปี 65 ทะลุเป้า 1 แสนล้าน แย้มปี 66 โตต่อเนื่อง 15%

KTC มั่นใจพอร์ตสินเชื่อปี 65 ทะลุ 1 แสนล้าน แย้มปี 66 โตต่อเนื่อง15% รับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรพุ่ง พร้อมลุยปล่อยสินเชื่อพี่เบิ้ม-กรุงไทยลีสซิ่ง 9,000 ล้านบาท และรุกเปิดบัตรใหม่ 1.8 แสนใบ หนุนผลงานเข้าเป้า


นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ KTC เปิดเผยข้อมูลภาพรวมธุรกิจของบริษัทผ่านงาน Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในวันที่ 15 พ.ย. 65 เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการทยอยเปิดเมืองของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งการที่ไทยเปิดประเทศสู่สภาวะปกติ ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมการตลาดและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคัก ประชาชนมีกำลังซื้อและกล้าใช้จ่าย

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้งบ 9 เดือนแรกปี 65 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 5,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4,664 ล้านบาท เนื่องจากรายได้รวมอยู่ที่ 16,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 15,930 ล้าบาท เนื่องจากปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่สูงขึ้นต่อเนื่องอย่างชัดเจน

สำหรับผลดำเนินงานในรอบ 9 เดือนปี 65 ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรมีอัตราการเติบโต 22.7% ยอดเท่ากับ 169,033 ล้านบาท ด้วยการฟื้นตัวของภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาคึกคักยิ่งขึ้น โดยบริษัทคาดว่าอัตราเติบโตของปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรขสิ้นปี 65 จะขยายตัวมากกว่า 15%

ขณะที่ธุรกิจสินเชื่อบุคคล 9 เดือนแรก มีอัตราเติบโตที่ 7.9% หรือมีมูลค่าจำนวน 31,524 ล้านบาท โดยใช้กลยุทธ์ให้ความสำคัญกับลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมโดยคาดสิ้นปีนี้โต 7.0% ตามเป้าหมายที่ได้กำหนด

ขณะที่ยอดลูกหนี้สินเชื่อพี่เบิ้มและกรุงไทยลีสซิ่งสำหรับลูกค้าใหม่ 9 เดือนแรกมีมูลค่าประมาณ 804 ล้านบาท แม้จำนวนเพิ่มจะยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อเร่งหาลูกค้าและเพิ่มอัตราการขยายตัวให้ได้มากที่สุดสำหรับช่วงที่เหลือของปี 65 คาดว่าจะมีมูลค่า 1,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดลูกหนี้ Commercial Loan กรุงไทยลีสซิ่งตั้งเป้าอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อรวมปี 65 เติบโตมากว่า 100,000 ล้านบาท จากงวด 9 เดือนปีนี้อยู่ที่ 97,016 ล้านบาท โดยพอร์ตเติบโตดีจำกทั้งบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล ขณะที่คุณภาพของพอร์ตตั้งเป้า NPL สิ้นปีนี้อยู่ที่ 3.6% ขณะที่ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 2.0%

อย่างไรก็ตามงวด 9 เดือนแรกปี 65 ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรของบริษัทมีอัตราขยายตัว 22.7% หรือมีมูลค่า 169,033 ล้านบาท โดยบริษัทมีฐานสมาชิกทั้งสิ้น 3,269,027 บัญชี แบ่งเป็น บัตรเครดิต 2,534,226 บัตร และสินเชื่อบุคคลจำนวน 734,801 บัญชี นอกจากนี้ปี 66 บริษัทตั้งเป้ายอดเปิดบัตรใหม่อีก 180,000 บัตร

ขณะที่แนวโน้มธุรกิจในปี 66 บริษัทตั้งเป้ากำไรเติบโตดีกว่าปีนี้ และอัตราการเติบโตพอร์ตสินเชื่อรวมคาคเติบโต 15% นอกจากนี้ตั้งเป้าอัตราการเติบโตยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลที่ 7% ส่วนยอดลูกหนี้ใหม่สินเชื่อพี่เบิ้ม และกรุงไทยลีสซิ่งตั้งเป้าปล่อยสินเชื่ออยู่ที่ 9,000 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทได้จัดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะยาว 5 ปี (ปี 65-69) ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ กลยุทธ์มิติเศรษฐกิจ (Better Product and Service) กลยุทธ์มิติสังคม(Better Quality of Life) และกลยุทธ์มิติสิ่งแวดล้อม (Better Climate) โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาพัฒนาการดำเนินงาน การออกและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างประสบการณ์ที่ดี และสร้างความไว้วางใจให้เกิดแก่สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น KTC Mobile, KTC QR PAY บนมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล นำไปสู่การสร้างโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ให้แก่คนในสังคมได้อย่างทั่วถึง และบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

Back to top button