ตลท. ย้ำ! ปิด “เอเชีย เวลท์” ไม่กระทบนลท. ย้ายโอนเข้าบัญชี 600 ฟรี

ตลท. แจงปิด “เอเชีย เวลท์” ชั่วคราว ไม่กระทบนักลงทุน ย้ายโอนเข้าบัญชี Issuer Account (600) ฟรี


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยในงานแถลงข่าว “กรณีการระงับการประกอบธุรกิจ บล.เอเชีย เวลท์” ว่า เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด (AWS) ได้มีการนำเงินลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอม จึงสั่งระงับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก AWS เป็นการชั่วคราว ในส่วนของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็จะอนุญาตให้เฉพาะคำสั่งซื้อขายที่เป็นการล้างสถานะที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้จนกว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ส่วนของหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นกับ AWS ได้ แต่ผู้ลงทุนสามารถขอโอนหุ้นที่ฝากกับ AWS ไปฝากยังบัญชีของตนที่เปิดกับโบรกเกอร์อื่นเพื่อซื้อขายต่อได้ กรณีไม่มีบัญชีที่โบรกเกอร์อื่นสามารถโอนเข้าบัญชี Issuer Account (600) ที่ TSD ได้ และเมื่อเปิดบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะโอนหุ้นจากบัญชี 600 ไปซื้อขายต่อไปที่โบรก้เกอร์ใหม่ฟรี ส่วนการโอนหุ้นระหว่างโบรกเกอร์กับโบรกเกอร์ขึ้นอยู่กับข้อตกลงค่าธรรมเนียม

สำหรับของอนุพันธ์ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อปิดสถานะได้เท่านั้น ไม่สามารถเปิดสถานะได้ หากลูกค้าปิดสถานะแล้ว ลูกค้าก็สามารถที่จะขอถอนหลักประกันออกไปได้ตามปกติ กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะปิดสถานะแต่ต้องการโอนไปซื้อขายต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีอยู่ก็สามารถแจ้งต่อบริษัทหลักทรัพย์ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดีเหตุการณ์นี้ เป็นเหตุเฉพาะรายบริษัทหลักทรัพย์ AWS เท่านั้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์รายอื่น ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์อื่นยังให้บริการตามปกติ อย่างไรก็ตามกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการติดตามฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

Back to top button