“ก.ล.ต.” เตรียมสางปม “เอเชีย เวลท์” ยักเงินลูกค้า นัดสื่อแถลงเย็นนี้!  

จับตาเย็นนี้! “ก.ล.ต.” แถลงข่าวกรณี “เอเชีย เวลท์” ยักยอกเงินลูกค้า 157.99 ล้านบาท และยังไม่ได้คืนเงินครบถ้วน ตามที่คำสั่งก.ต.ท.กำหนดไว้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ตรวจพบว่า บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ได้มีการนำเงินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 157.99 ล้านบาท จึงมีมติระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

โดยหลังจากนั้นคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีมติไม่ขยายระยะเวลาการดำเนินการของบล.เอเชีย เวลท์ ตามที่บริษัทขอมา เนื่องจากบล.เอเชีย เวลท์ ยังไม่ได้คืนเงินลูกค้าอย่างครบถ้วนตามที่ต้องจ่ายเงินให้กับลูกค้าภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน ตามที่คำสั่งก.ต.ท.กำหนดไว้

ล่าสุดวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) ก.ล.ต. ได้เตรียมจัดแถลงข่าว กรณี บล.เอเชีย เวลท์ ณ เวลา 16.30 – 17.30 น. ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองว่าทาง ก.ล.ต. จะมีการออกมาตรการ หรือ มีวิธีการดำเนินงานอย่างไรกับกรณีนี้ต่อไป

Back to top button