ล่มซ้ำซาก! “ชวน” สั่งเปิดจำนวน “ส.ส.กระโดดร่ม” ทำสภาฯ องค์ประชุมไม่ครบ

สภาฯ เปิดตัวเลข “ส.ส.” หายทำประชุมสภาล่ม! พบ “ฝ่ายค้าน” แสดงตน 21 คน จาก 207 คน ฟาก “ร่วมรัฐบาล” แสดงตน 207 จาก 267 คน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธาน ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น วาระ 2-3 ตามที่คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยเริ่มต้นที่การลงมติมาตรา 7 ที่ตกค้างมาจากการพิจารณาสัปดาห์ที่แล้ว แต่มีสมาชิกมาแสดงตนเพียง 244 เสียง เกินกึ่งหนึ่งเพียง 7 เสียง จากจำนวนส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 474 คน

จากนั้นในการลงมติมาตรา 9/1 ที่กมธ.เสียงข้างน้อยขอสงวนความเห็น ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างน้อย 163 ต่อ75 คะแนน ทำให้นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล ขอให้ถามคำถามใหม่ เนื่องจากส.ส.หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า ประธานฯ ถามว่า เห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างมากหรือไม่ ทำให้คะแนนคลาดเคลื่อน แต่ส.ส.ฝ่ายค้านประท้วงและเล่นแง่ไม่ยอมแสดงตนเป็นองค์ประชุม เพื่อลงมติใหม่ ประธานที่ประชุมจึงสั่งพักประชุม เพื่อไปหารือแนวทางแก้ปัญหา

ต่อมาภายหลังกลับมาเปิดประชุมใหม่อีกครั้ง ที่ประชุมยังคงถกเถียงกันเรื่องจะให้ลงมติมาตรา 9/1 ใหม่หรือไม่ ในที่สุดที่ประชุมลงมติให้ลงมติใหม่ด้วยคะแนน 202 ต่อ 16 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 14 ทำให้นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แสดงความไม่พอใจระบุว่า การให้ลงมติใหม่จะเป็นบรรทัดฐาน สร้างประเพณีปฏิบัติที่ผิด พอโหวตแพ้ก็อ้างเข้าใจผิด อนาคตจะเกิดปัญหา ถ้าแพ้ก็อ้างเข้าใจผิดแบบนี้ไปเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ประชุมโหวตให้ลงมติมาตรา 9/1 แล้ว นายชวนได้สั่งปิดประชุมในเวลา 14.05 น. เนื่องจากส.ส.ในห้องประชุมบางตา ไม่ครบองค์ประชุม พร้อมจะขอเปิดชื่อผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ล่าสุด นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงกรณีเกิดปัญหาองค์ประชุมสภาไม่ครบจนเป็นเหตุให้สภาล่มระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พร.บ) การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่.. พ.ศ…. โดยในที่ประชุมนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุให้เปิดเผยจำนวนองค์ประชุมว่า ในที่ประชุมนายชวนไม่ได้ขานจำนวนองค์ประชุมที่ล่ม ปรากฏว่ามีผู้แสดงตนทั้งสิ้น 228 คน จากจำนวนองค์ประชุม 237 คน โดยแบ่งเป็น

สำหรับฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย มีผู้แสดงตน 11 คน จาก 131 คน พรรคก้าวไกล 6 คน จาก 50 คน พรรคเสรีรวมไทย 3 คนจาก11 คน พรรคประชาชาติไม่มีผู้แสดงตน จาก 7 คน พรรคเพื่อชาติ 1 คนจาก 6 คน พรรคพลังปวงชนไทยและพรรคไทยศรีวิไลยย์ มีส.ส.พรรคละ 1 คน ไม่แสดงตน

ส่วนฝ่ายรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐ แสดงตน 77 คนจาก 96 คน พรรคภูมิใจไทย 59 จาก 62 คน พรรคประชาธิปัตย์ 42 คนจาก 52 คน พรรคเศรษฐกิจไทย 3 คนจาก 16 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 6 คนจาก 12 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 4 คนจาก 6 คน พรรครวมพลัง แสดงตนทั้ง 5 คน พรรคพลังท้องถิ่นไทย 3 คนจาก 5 คน พรรคชาติพัฒนา 3 จากคน 4 คน พรรครักผืนป่าแห่งประเทศไทย 1 คนจาก 2

ขณะพรรคเล็กที่มีส.ส.1คนคือพรรคประชาภิวัฒน์ พรรครวมแผ่นดิน ไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคพลังธรรมใหม่แสดงตน ขณะที่พรรคเพื่อชาติไทย พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ ไม่แสดงตน

โดยส.ส.ฝ่ายค้านที่แสดงตนรวม 21 คน จาก 207 คน พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลแสดงตน 207 จาก 267 คน ส่วนรายชื่อไม่สามารถเปิดเผยได้ เมื่อประธานไม่ได้ประกาศในที่ประชุมว่ามีจำนวนเท่าไรก็จะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อ

Back to top button