ภรรยา “ชูเกียรติ” ตัดขายหุ้น SABUY นำเงินแปลงวอร์แรนต์-เล็งซื้อ AS

“วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ” ภรรยา "ชูเกียรติ" ตัดขายหุ้น SABUY รวม 22.60 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 250 ลบ. นำเงินแปลงวอร์แรนต์-เล็งซื้อหุ้น AS


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับแบบรายงานการการจำหน่ายหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY  โดยนางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ ซึ่งเป็นภรรยาของนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SABUY ขายหุ้นออกมา 2 ครั้ง ประกอบด้วย วันที่ 21 พ.ย. 65 จำนวน 16.10 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 11.13 บาท มูลค่าการซื้อขาย 179.19 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 22 พ.ย.65 ขายหุ้นออกมาอีกจำนวน 6.5 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10.92 บาท มูลค่าการซื้อขาย 70.98 ล้านบาท รวมทั้ง 2 รายการคิดเป็นการขายหุ้นออกมาจำนวน 22.60 ล้านหุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 250.17 ล้านบาท

ทั้งนี้นายชูเกียรติ เปิดเผยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ว่า ภรรยาตนเป็นผู้ขายหุ้น SABUY ออกมาจริง เพื่อนำเงินไปแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY-W2 นอกจากนั้นจะนำเงินไปลงทุนในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มาหชน) หรือ AS

อย่างไรก็ตามภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ SABUY-W2 เป็นหุ้นสามัญ SABUY แล้ว ก็เท่ากับว่านางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ กลับมาเข้ามาถือหุ้นสามัญ SABUY ตามเดิม

สำหรับ SABUY-W2 กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น อายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (19 ก.ย.65) โดยกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 19 ธ.ค.65 และวันใช้สิทธิวันสุดท้าย 19 ก.ย.67

Back to top button