เปิดตัวเลขผู้โดยสาร “เข้า-ออกไทย” พ.ย. พุ่ง 3.6 ล้านคน “ทางอากาศ” โตสุด 96%

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  เผยปริมาณผู้โดยสารเข้า-ออกไทยเดือนพ.ย. พุ่ง 3.6 ล้านคน “ทางอากาศ” โตสุด 96% ชู BA-AAV รับอานิสงส์เด่น  


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 65 มีปริมาณผู้โดยสารทั้งเข้า-ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่งรวม 3,636,210 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค. 65 ที่ 15.29% โดยเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนม.ค.-ต.ค. 65 ที่ 151.35%

โดยในเดือนพ.ย. มีปริมาณผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1,895,096 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนม.ค.-ต.ค. 65 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 729,050 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 159.94% โดยพบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็น 96.84% รองลงมา คือ ทางน้ำ ทางถนน และทางราง คิดเป็น 1.93%, 0.81% และ 0.42% ตามลำดับ

สรุปปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ มีดังนี้

ทางอากาศ

มีปริมาณผู้โดยสาร เดือนพ.ย. 65 รวม 3,506,318 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนม.ค.-ต.ค. 65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,409,088 คน เพิ่มขึ้น 148.84% ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ต.ค. 65) ซึ่งมีผู้โดยสาร 3,026,290 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 15.86% โดยในเดือนพ.ย. เป็นการเดินทางขาเข้าประเทศ จำนวน 1,835,280 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนม.ค.-ต.ค. 65 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 712,240 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้น 157.68%

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางรายท่าอากาศยาน ในเดือนพ.ย. 65 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2,523,404 คน คิดเป็น 72% มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 463,643 คน คิดเป็น 13% และมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 519,271 คน คิดเป็น 15% หรือสัดส่วนการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค คิดเป็น 72:13:15 

ทางน้ำ

มีปริมาณผู้โดยสารเดือนพ.ย. 65 รวม 71,118 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนม.ค.-ต.ค. 65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 11,761 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้น 504.69% ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ต.ค. 65) ซึ่งมีผู้โดยสาร 63,876 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็น 11.34%

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนพ.ย. พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 36,651 คน คิดเป็น 52% และมีผู้โดยสารขาออก 34,467 คน คิดเป็น 48% และเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าระหว่างท่าเรือชายแดนและเรือยอร์ช พบว่า มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าเรือชายแดน 36,496 คน คิดเป็น 99% และมีปริมาณการเดินทางด้วยเรือยอร์ช 155 คน คิดเป็น 1%

ทางถนน 

มีปริมาณผู้โดยสารเดือนพ.ย. 65 รวม 42,683 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมิ.ย.-ต.ค. 65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 38,835 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้น 9.91% ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ต.ค. 65) ซึ่งมีผู้โดยสาร 41,676 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็น 2.42% เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนพ.ย. พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 15,283 คน คิดเป็น 36% และมีผู้โดยสารขาออก 27,400 คน คิดเป็น 64%

ทางราง

มีปริมาณผู้โดยสารเดือนพ.ย. 65 รวม 16,091 คน ลดลงจากค่าเฉลี่ยเดือนส.ค.-ต.ค. 65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 17,711 คน คิดเป็น ลดลง 9.15% ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ต.ค. 65) ซึ่งมีผู้โดยสาร 22,086 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารลดลง คิดเป็น 27.14% เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนพ.ย. พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 7,882 คน คิดเป็น 49% และมีผู้โดยสารขาออก 8,209 คน คิดเป็น 51%

ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลต่อหุ้นกลุ่มหุ้นสายการบินมากสุด อาทิ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA  และบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV

Back to top button