ม้ามืด! “ปณิชา ดาว” ผู้ถือหุ้น PSG ขึ้นแท่น “เศรษฐีหุ้นไทย” เบอร์ 2 รวยอื้อ 8.16 หมื่นลบ.

“ปณิชา ดาว” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PSG ม้ามืดขึ้นแท่นเศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 2 รวยอู้ฟู่ 8.16 หมื่นล้านบาท แซงหมอเสริฐ ตกจากอันดับ 2 เมื่อปีที่แล้ว ลงมาเป็นอันดับ 3 ในปีนี้  


เจาะประวัติเศรษฐีลาวที่ชื่อว่า นางปณิชา ดาว เค้าคือใคร? หลังโผล่เข้ามาติด 1 ใน 10 อันดับเศรษฐีหุ้นไทยในวารสารการเงินธนาคารที่ร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 29 แล้ว

โดยการสำรวจเป็นการวัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดก่อนวันที่ 30 ก.ย.65 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พบว่าปีนี้ปรากฎชื่อ ปณิชา ดาว ติดโผรวยหุ้น บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG เป็นอันดับ 2 กว่า 8.16 หมื่นล้านบาท แซงหน้าหลายๆ คน สำคัญคือ แซงนพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ “หมอเสริฐ” เจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตกจากอันดับ 2 เมื่อปีที่แล้ว ลงมาเป็นอันดับ 3 ในปีนี้ โดยถือครองหุ้นมูลค่ารวม 62,735.68 ล้านบาท รวยเพิ่มขึ้น 4,517.85 ล้านบาท หรือ 7.76% หุ้นที่ถือครอง

สำหรับ นางปณิชา ดาว ได้เข้ามาถือหุ้น บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 51,994 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 80% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เดิมชื่อ บริษัท ที เอ็น จิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น หรือ T โดยวันที่ 12 ต.ค. 2564 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งใหญ่ โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 54,044 ล้านหุ้น ขายนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มทุนจาก สปป.ลาว นำโดย นางปณิชา ดาว ภรรยาของ นายเดวิด แวน ดาว ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีที จำกัด ผู้เดียว (PTS) ที่ถือหุ้นใน บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ที่ สปป.ลาว เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่

นอกจากนี้ นางปณิชา ดาว ยังได้เข้าไปลงทุนใน บริษัท คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงิน ถือหุ้น จำนวน 1,480,000 หุ้น หรือ คิดเป็น 42.29% และบริษัท ซีพีเอ็ม เรสซิเดนเซส จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้เช่าซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นจำนวน 15,000 หุ้น หรือคิดเป็น 1%

ขณะที่เดียวกัน นางปณิชา ดาว เป็นภรรยาของนายเดวิด แวน ดาว   ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,กรรมการ PSG นอกจากนี้เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการก่อสร้างและพลังงาน ไปนั่งเป็นกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP รวมถึงเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เซาท์อีส เอเชีย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด กรรมการ บริษัท ลาว โคคาโคลา บอทลิ่ง จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีโซล จำกัดอีกด้วย

ส่วนผลประกอบการของ PSG  เริ่มพลิกมีกำไรสุทธิตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 อยู่ที่   267.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 16.09 ล้านบาท ส่วนงวด 6 เดือนแรกพลิกมีกำไรสุทธิ 248.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 31.37 ล้านบาท

ต่อเนื่องในไตรมาส 3/2565 พลิกมีกำไรสุทธิ 240.36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 21.13 ล้านบาท ส่งผลให้งวด 9 เดือนแรกพลิกมีกำไรสุทธิ 489.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 52.50 ล้านบาท เป็นการยืนยันว่าปี 2565 เป็นปีที่เทิร์นอะราวด์ชัดเจน

สำหรับราคาหุ้น PSG นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (4 ม.ค.-8 ธ.ค. 65) พบว่า ราคาหุ้นอยู่ที่ 1.17 บาท เพิ่มขึ้น 0.59 บาท หรือขึ้นไป 100% โดยเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ราคา 1.63 บาท เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565 หรือเพิ่มขึ้นจากต้นปี 1.06 บาท  หรือขึ้นไป185.97%

Back to top button