คนใช้รถเฮ! “สรรพากร” ไฟเขียวเติมน้ำมัน ลดหย่อนภาษี “ช้อปดีมีคืน”

คนใช้รถเฮ! “สรรพากร” ไฟเขียวนำค่าใช้จ่ายจากการเติมน้ำมันเข้าร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน" ลดหย่อนภาษี เริ่ม 1 ม.ค.– 15 ก.พ.66


นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า โครงการช้อปดีมีคืน ปี 66 จะเปิดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการเติมน้ำมันเข้าร่วมโครงการได้เป็นครั้งแรก โดยจะต้องมาจากสถานบริการน้ำมัน ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

สำหรับมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ปี 66 ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 15 ก.พ.66 โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4 หมื่นบาท

โดยแบ่งเป็น 1.ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวน 3 หมื่นบาทแรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ และ 2.ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ อีกจำนวน 1 หมื่นบาท ออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านค้าออนไลน์ก็ได้ แต่ร้านค้าที่ไปใช้บริการจะต้องมีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผูเข้าร่วมมาตรการ

ทั้งนี้สินค้าที่เข้าร่วมมาตรการ เช่น ค่าซื้อสินค้า และค่าบริการทุกประเภทที่ซื้อจากผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าสินค้า โอทอป

Back to top button