ด่วน! “ภูเก็ต” งดจุดพลุ-ดอกไม้ไฟ เคาต์ดาวน์ปี 66

ภูเก็ต ประกาศด่วน! งดการจุดพลุและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 66


นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟโคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

โดยขอให้นายทะเบียนท้องที่ พิจารณางดอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ของประชาชนและผู้จัดงานสถานที่ต่างๆ เทศกาลเฉลิมฉลอง งานรื่นเริงในห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

พร้อมให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องว่า การจุดพลุและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอ ติดตามผลการดำเนินการ กรณีผู้ฝ่าฝืน และรายงานผลกรณีมีเหตุการณ์สำคัญ หรือมีการจับกุมเกี่ยวกับการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ และโคมควัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่กำหนดไว้ในประกาศจังหวัด ซึ่งออกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

Back to top button