CRANE-MVP พ่วงวอร์แรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 29 ธ.ค.65-18 ม.ค.66

ตลท.จับ CRANE-MVP พ่วงวอร์แรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 29 ธ.ค.65-18 ม.ค.66


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) หรือ CRANE, บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ MVP-W1

โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 29 ธ.ค.65 ถึง 18 ม.ค. 66

 

Back to top button