อุตสาหกรรมท่องเที่ยว “เชิงการแพทย์” ฟื้นตัว! ลุ้นรายได้ปีนี้แตะ 2.5 หมื่นล้าน

นายกรัฐมนตรีเป็นปลื้ม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยฟื้นตัวเร็ว คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะทำรายได้สูงเกือบ 2.5 หมื่นล้านบาท


วันที่ 5 มกราคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบรายงานว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย ฟื้นตัวเร็วจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยคาดการณ์ว่าในปี 2566 มีแนวโน้มที่รายได้จะสูงเกือบ 2.5 หมื่นล้านบาท

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความท้าทายขึ้นในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในปี 2563 รายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยลดลงมาก สืบเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ทั่วโลก อย่างไรก็ดี จากการทำงานอย่างจริงจัง ตั้งใจของรัฐบาล ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการประเมินกระแสโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติที่เป็นที่นิยม และนำมาปรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทย ส่งผลสำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดการณ์ว่าในปี 2566 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ของไทยจะทำรายได้สูงเกือบ 2.5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์ฯ ระบุว่าการที่ไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการดูแลสุขภาพที่ดี มีความมั่นคงทางสุขภาพสะท้อนจากดัชนีการจัดอันดับระบบดูแลสุขภาพ Global Health Security (GHS) Index 2021 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 5 ของโลก จากทั้งหมด 195 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย พิจารณาจาก การป้องกันโรค การตรวจและรายงาน การรับมือและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ระบบสาธารณสุข การปฏิบัติตามบรรทัดฐานของนานาชาติ และความเสี่ยงของภาวะแวดล้อม ซึ่งในหมวดของระบบสาธารณสุขนั้น ไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้น

โดยกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และการพัฒนาใช้เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่เป็นปัจจัยหลักหนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ในอนาคต จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับไทยซึ่งมีศักยภาพรองรับทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล อัตราค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่แพง

Back to top button