“รัฐบาล” มั่นใจ e-Visa รับดีมานด์ต่างชาติแห่เที่ยวไทยพุ่ง

"รัฐบาล" มั่นใจระบบ e-Visa อนุมัติผ่านออนไลน์ ไม่ต้องยื่นเอกสารตัวจริง ณ สถานทูต-สถานกงสุลไทยในแต่ละประเทศ รองรับดีมานด์ต่างชาติแห่เที่ยวไทยพุ่ง


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลังสถานการณ์โควิด19 คลี่คลาย โดยใช้นโยบายปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากทุกประเทศอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ได้สนับสนุนให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่านักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นอีกมากหลังจากรัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 66 และจะอนุญาตให้ประชาชนเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นหมู่คณะหรือกรุ๊ปทัวร์ได้ตั้งแต่ 6 ก.พ. 66 เป็นต้นไป โดยเริ่มต้นใน 20 ประเทศรวมถึงประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศได้พัฒนาระบบขอรับตรวจลงตรา(วีซ่า) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติ ที่ปัจจุบันสามารถขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-Visa ได้โดยไม่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือเดินทางและเอกสารหลักฐานตัวจริงไปยังที่สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในแต่ละประเทศ/เมือง ซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าระบบการให้วีซ่าที่สะดวกสบายจะรองรับความต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยที่กำลังเพิ่มขึ้นในขณะนี้และระยะต่อไปได้เป็นอย่างดี

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศได้รายงานว่า การขออนุญาตเข้าประเทศไทยสำหรับชาวจีนปัจจุบันสามารถทำได้ทั้งการขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA) ซึ่งอยู่ในอำนาจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) และ การยื่นขอวีซ่าในต่างประเทศผ่านระบบ e-Visa ซึ่งอยู่ในอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับการใช้บริการเพื่อยื่น e-Visa สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.thaievisa.go.th  โดยไม่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือเดินทางและเอกสารหลักฐานตัวจริงไปที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ซึ่งในเว็บไซต์จะรวมช่องทางการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท มีการอธิบายขั้นตอนและมีวิดีทัศน์สาธิตการสมัครขอวีซ่าโดยละเอียด (https://thaievisa.go.th/video-user-manuals) หลังจากได้รับการอนุมัติ e-Visa แล้วจะมีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยืนยันส่งไปยังผู้ขอวีซ่า จากนั้นผู้ขอสามารถพิมพ์เอกสารยืนยันที่ได้รับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยสำหรับตรวจสอบเมื่อเดินทางไปประเทศไทยต่อไป

Back to top button