“ราชกิจจาฯ” ประกาศเลื่อนลำดับ 3 ส.ส.ใหม่ หลังมีคนลาออก

“ราชกิจจาฯ” ประกาศผู้ที่มีบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง จาก 3 พรรคการเมือง หลังมีคนลาออก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (23 ม.ค.66) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง จาก 3 พรรคการเมือง ประกอบด้วย

  1. นางสาวเบญญา นันทขว้าง เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง แทน นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ที่ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่ง

2.นายพิชัย ขจรเรืองโรจน์ เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย แทน นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ที่ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่ง

  1. 3. นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แทน นายธนกร วังบุญคงชนะ ที่ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่ง

โดยประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

Back to top button