“ตลท.” ขยายเวลา “แคชบาลานซ์” SKY ยาวถึง 7 มี.ค.66

“ตลท.” สั่งขยายเวลา SKY ใช้ Cash Balance ระดับ 1 เริ่มวันที่ 15 ก.พ.66 – 7 มี.ค.66


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขยายช่วงดำเนินการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เริ่มวันที่ 15 ก.พ.66 – 7 มี.ค.66

Back to top button