BBGI เปิดโรงงาน “บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล” ดันกำลังผลิตแตะ 8 แสนลิตรต่อวัน

BBGI เดินหน้าเปิดโรงงานบีบีจีไอ ไบโอเอทานอล สาขาน้ำพอง 2 จ.ขอนแก่น ด้วยกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน หนุนกำลังการผลิตรวมของกลุ่มบีบีจีไอพุ่งแตะระดับ 800,000 ลิตรต่อวัน


นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า หลังจากที่บีบีจีไอ ได้ลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันโรงงานบีบีจีไอ ไบโอเอทานอล สาขาน้ำพอง 2 จ.ขอนแก่น โดยเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ขณะนี้เริ่มเปิดดำเนินการผลิตแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งหลังจากเปิดดำเนินการผลิตแล้ว จะทำให้ผลการดำเนินงานของบีบีจีไอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับในส่วนของการผลิตไบโอเอทานอลของกลุ่มบีบีจีไอ ในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 600,000 ลิตรต่อวัน จากโรงงานผลิตทั้ง 3 โรงงาน โดยภายในไตรมาส 1/2566 นี้ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 800,000 ลิตรต่อวัน จากการเริ่มปฏิบัติการของโรงงานบีบีจีไอไบโอเอทานอลสาขาน้ำพอง 2 โรงงานที่ 2 ซึ่งสามารถผลิตเอทานอลได้ 200,000 ลิตรต่อวัน โดยคาดว่าเมื่อกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่จะส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง

นายกิตติพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า จากแผนการปรับโครงสร้างน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยของกระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงาน เช่น อ้อย และมันสำปะหลัง โดยการกำหนดให้โรงกลั่นน้ำมันยกเลิกการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และผลักดันให้แก๊สโซฮอล์ E20 (น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 20.0) เป็นน้ำมันพื้นฐานกลุ่มเบนซิน ทำให้แนวโน้มปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) พบว่ากระทรวงพลังงานมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอลจากประมาณ 4.0 ล้านลิตรต่อวันในปี 2563 เป็น 7.5 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2580 การขยายกำลังการผลิตเอทานอลในครั้งนี้ จะสามารถช่วยรองรับปริมาณการใช้เอทานอลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐได้

Back to top button