ส่อง 3 หุ้นปันผล ขึ้น XD ศุกร์นี้ INETREIT ยีลด์สูงเฉียด 2%

เปิด 3 หุ้นปันผล GLOBAL, GPSC และ INETREIT เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ศุกร์นี้ (22 ก.พ.) ชู INETREIT ยีลด์สูงเฉียด 2%


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการรวบรวมบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ประกาศจ่ายเงินปันผลและเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) ในวันศุกร์นี้ (24 ก.พ.66) พบว่ามี 3 หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL, บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INETREIT

ทั้งนี้หากนักลงทุนมีการซื้อในวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้ว ทางนักลงทุนก็จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

โดย INETREIT มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) สูงที่สุดที่ระดับ 1.73% สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 65 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 502.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.74% จากปีก่อน มีกำไร 335.52 ล้านบาท ทั้งนี้บล.กรุงศรี แนะนำราคาเป้าหมาย 13 บาท

ขณะที่ GPSC มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ระดับ 0.42% โดยผลการดำเนินงานงวดปี 65 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 3.48 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.29% จากปีก่อน มีกำไร 3.34 พันล้านบาท ทั้งนี้บล.โนมูระ พัฒนสิน แนะนำราคาเป้าหมาย 84 บาท

ด้าน GLOBAL มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ระดับ 1.31% โดยผลการดำเนินงานงวดปี 65 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3.48 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.29% จากปีก่อน มีกำไร 3.43 พันล้านบาท ทั้งนี้บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 26 บาท

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button