บอร์ด RAM ไฟเขียวควัก 130 ล้าน ซื้อเพิ่มทุน “พีพี” CMR เข้าถือ 1.18% ขยายธุรกิจรพ.

บอร์ด RAM ไฟเขียวควัก 130 ล้าน ซื้อเพิ่มทุน “พีพี” CMR  จำนวน 48 ล้านหุ้น เข้าถือสัดส่วน 1.18% เพิ่มโรงพยาลหวังดันรายได้โตแกร่งในอนาคต


บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 ก.พ.66 ได้มีมติซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ CMR ผ่านการเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 48 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ด้วยราคาเสนอขายเท่ากับ 2.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 129 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้น 1.18% ซึ่งจะเข้าทำรายการภายในเดือน มิ.ย.66

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจในโรงพยาบาล รวมไปถึงการลงทุนในโรงพยาบาลทที่มีศักยภาพ ซึ่ง CMR ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีผลประกอบการดีและจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทในรูปของเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ เนื่องจาก CMR เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลลานนา 1-3 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 330 เตียง และให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยชําระเงินเองและผู้ป่วยภายใต้สิทธิประกันสังคมด้วยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ CMR ก่อนและหลังในการทำรายการมีดังนี้

Back to top button