SENA ควัก 200 ล้าน ซื้อ “วรัตน์  แลนด์” ลุยต่อยอดธุรกิจอสังหฯ

บอร์ด SENA ไฟเขียวควัก 200 ล้าน ซื้อ "วรัตน์  แลนด์" สัดส่วน 100% ลุยพัฒนาโครงการเพชรเกษม 48


บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนในบริษัท วรัตน์ แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว มูลค่าเงินลงทุนรวม 210 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาในที่ดินโครงการเพชรเกษม 48 ซึ่งเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

 

Back to top button