BTS ซื้อบิ๊กล็อต VGI จากกลุ่มกัลฟ์ สูงลิ่ว 4 บาท ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่ง 30%

ชัด! BTS บิ๊กล็อต VGI ผ่าน “กัลฟ์ แคปปิตอลฯ, สาริน รัตนาวะดี, แมนฟอร์ด อิควิตี้ โฮลดิกส์ จำกัด, กัลฟ์ อินเวสเมนท์ แอนด์ เทรดดิ้ง รวม 2 วันจำนวน 754 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 6.73% ดันเป็นถือหุ้นจำนวน 3,321 ล้านหุ้น สัดส่วน 30.07% ขึ้นแท่นผุ้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1  


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ผ่าน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ได้แจ้งว่าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ได้เข้ามาทำรายการซื้อหุ้น VGI ผ่านบัญชีบิ๊กล็อต จำนวนหุ้น 343,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.0657% ในราคาหุ้น 4 บาท เป็นการซื้อหุ้นจาก บริษัท กัลฟ์ แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ ส่งผลให้ BTS เข้ามาถือหุ้นใน VGI จำนวน 3,365,700,242 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 30.0656% ขอสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1

อนึ่งก่อนหน้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา ทาง BTS รายงานการได้มาของหุ้น VGI จำนวนหุ้น 411,039,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.6717% ในราคาหุ้น 4 บาท โดยซื้อจาก นายสาริน รัตนาวะดี, บริษัท แมนฟอร์ด อิควิตี้ โฮลดิกส์ จำกัด, บริษัท กัลฟ์ อินเวสเมนท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ภายหลังการได้มาส่งผลให้ BTS ถือหุ้นใน VGI จำนวน 3,022,500,242 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.9998% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่สัดส่วนผู้ถือหุ้น 10 รายแรกเดิม ณ วันที่ 1 มี.ค. 2566 ประเภท : XD

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3,320,656,950 29.66
2 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2,572,674,142 22.98
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 935,966,761 8.36
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 359,435,778 3.21
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 354,946,200 3.17
6 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 312,444,770 2.79
7 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited 312,139,040 2.79
8 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 213,699,200 1.91
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 176,322,499 1.58
10 UBS AG HONG KONG BRANCH 155,133,550 1.39

Back to top button