“ไทย” หารือ UK เตรียมจัดประชุม “JETCO” พ.ย.นี้ ลุยต่อยอดทำ FTA อนาคต

ไทย-UK หารือเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) พ.ย.นี้ เดินหน้าต่อยอดความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ หวังเป็นรากฐานสำคัญสู่จัดทำ FTA ในอนาคต


นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมหารือกับ Mr. Ron Yip รองอธิบดีกรมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคี กระทรวงธุรกิจและการค้าสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (UK) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ ได้หารือถึงการเตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน พ.ย.66

โดยมีวาระสำคัญ คือ การติดตามผลการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Enhanced Trade Partnership: ETP) โดยเฉพาะในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพ การศึกษา ยานยนต์ การเกษตร และดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การพิจารณาจัดทำ FTA ระหว่างไทย-UK ในอนาคต

ทั้งนี้ หลังจากอังกฤษ หรือ UK ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ในปี 2563 ไทยและ UK ได้กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยลงนาม MOU จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ในปี 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยเฉพาะในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งยูเคได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JETCO ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมิ.ย.65 โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ และรัฐมนตรีด้านนโยบายการค้าของ UK (นางเพนนี มอร์ดอนท์) เป็นประธานร่วม

ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการทำงานในระยะ 1-2 ปี เพื่อมุ่งขยายการค้า อำนวยความสะดวก และลดอุปสรรคทางการค้า ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน อาทิ เกษตร ดิจิทัล การลงทุน ยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม บริการทางการเงิน และสุขภาพ โดยการประชุม JETCO ครั้งที่ 2 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ จะจัดขึ้นในเดือนพ.ย.66 โดยจะติดตามความคืบหน้าและความสำเร็จของแผนการทำงานดังกล่าว รวมทั้งจะต่อยอดไปสู่การจัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในสาขาที่สนใจร่วมกัน

ทั้งนี้ UK หรือประเทศอังกฤษ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 22 ของไทย โดยในปี 2565 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 6,198.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 12.25% โดยไทยส่งออกไป UK มูลค่า 4,035.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจาก UK มูลค่า 2,162.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.66) การค้าระหว่างไทยกับ UK มีมูลค่า 3,038.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยูเค มูลค่า 1,819.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากยูเค มูลค่า 1,219.20ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น ไก่แปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา รถยนต์นั่ง เครื่องมือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

Back to top button