ตลท. เปิดรายชื่อ 17 บจ. ฟรีโฟลตต่ำเกณฑ์ เกิน 2 ปี

ตลท. เปิดรายชื่อ 17 บริษัทจดทะเบียนมีการกระจายถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน 2 ปีขึ้นไป หลังบริษัทฯ ดังกล่าวต่ำกว่าเกณฑ์สัดส่วน Free Float ที่ไม่น้อยกว่า 15%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (3 ก.ค. 66) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 17 บริษัท ที่มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ขึ้นไป ดังนี้

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ 3K-BAT มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 368 ราย คิดเป็น 2.10%

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 9,433 ราย คิดเป็น 5.17%

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,503 ราย คิดเป็น 5.09%

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) หรือ LRH มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,236 ราย คิดเป็น 12.16%

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MATCH  มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,505 ราย คิดเป็น 12.30%

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPIC มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,348 ราย คิดเป็น 7.54%

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ NFC มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 2,818 ราย คิดเป็น 12.01%

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ PICO มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 639 ราย คิดเป็น 11.88%

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,655 ราย คิดเป็น 14.61%

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRG มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 967 ราย คิดเป็น 5.57%

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 408 ราย คิดเป็น 1.92%

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ROH มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,400 ราย คิดเป็น 3.00%

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPG มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 388 ราย คิดเป็น 8.79%

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) หรือ TCCC มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 2,006 ราย คิดเป็น 7.56%

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TFI มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 3,690 ราย คิดเป็น 12.66%

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,506 ราย คิดเป็น 3.78%

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBKH มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,326 ราย คิดเป็น 12.46%

โดยบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุก 6 เดือนจนกว่าบริษัทจะมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยครบถ้วน

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ก็มีการกำหนดให้ Free Float เป็นหนึ่งในคุณสมบัติข้อสำคัญที่บริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตาม โดยเกณฑ์ขั้นต่ำคือ บริษัทจดทะเบียน ต้องมีสัดส่วน Free Float ไม่น้อยกว่า 15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

Back to top button