NPF ออเดอร์ “ซอสพริก” ทะลัก ครึ่งปีหลังฟันเกือบ 100 ตู้

NPF แย้มยอดขาย “ซอสพริก” ทะลัก นิวไฮครึ่งปีหลังฟันเกือบ 100 ตู้ หลังตลาดซอสพริกศรีราชาตราไก่ขาดตลาด ประสบปัญหากับความต้องการที่มากขึ้นจากกลุ่มผู้บริโภค


บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหารชั้นนำ รับอานิสงส์ตลาดซอสพริกศรีราชาตราไก่ขาดตลาด ประสบปัญหากับความต้องการที่มากขึ้นจากกลุ่มผู้บริโภค ส่งผลให้ NRF สามารถทำยอดส่งออกไปสหรัฐให้กับลูกค้าเกือบ 100 ตู้ในครึ่งปีหลัง แย้มนี่เป็นยอดส่งออกไปสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย โซน oceania ทำยอดขายซอสพริกนิวไฮน์แก่บริษัทฯ

สำหรับ NRF เป็นอุตสาหกรรมอาหารที่ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย อีกทั้งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สอดรับกับวิสัยทัศน์การดำเนินงานที่ยั่งยืน ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพื่อผู้บริโภค

Back to top button