BCPG ปิดจ๊อบซื้อ “โรงไฟฟ้า CCE” 40% มูลค่า 5 พันล้าน รับรู้รายได้ทันที

BCPG ปิดจ๊อบเข้าซื้อหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy ในประเทศสหรัฐอเมริกา สัดส่วน 40% มูลค่า 5 พันล้านบาท รับรู้รายได้ทันที


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศสหรัฐอเมริกา

ขณะที่ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ส.ค.66 BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) กับ 730 Carroll, LLC (ผู้ขาย) เพื่อทำรายการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดใน Carroll County Energy Holdings LLC (บริษัทเป้าหมาย) ในจำนวนเงินไม่เกิน 145 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 5,031ล้านบาท) ซึ่งบริษัทเป้าหมายถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy LLC (CCE) มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 700 MW

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ที่ เขตแครอล รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ แล้วทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีภายหลังจากการเข้าลงทุน และโครงการสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

ด้าน นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ BCPG เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่  ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ ในเขตแครอล รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 40 หรือคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 280 เมกะวัตต์ ในจำนวนเงินประมาณ 145 ล้านหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 5,000 ล้านบาท

“การเข้าลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่ ในรัฐโอไฮโอครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี PJM ตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และครอบคลุมการขายไฟฟ้ากว่า 13 รัฐ ในสหรัฐอเมริกา และเนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงและมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับการประมูลราคาขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรี โดยการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในครั้งนี้ส่งผลให้บีซีพีจีมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าธรรมชาติแครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่เพิ่มขึ้นจาก 61 เมกะวัตต์เป็น 341 เมกะวัตต์” นายนิวัติ กล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้เข้าซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่ และ เซาท์ ฟิลด์ เอนเนอร์ยี่ ในรัฐโอไฮโอ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ฮามิลตั้น ลิเบอร์ตี้ และฮามิลตั้น เพทรีออต ในรัฐเพนซิลเวเนีย คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 857 เมกะวัตต์

Back to top button