GPSC โชว์งบ 6 เดือนกำไรโต 43% แตะ 1.4 พันล้าน

GPSC รายงานกำไรไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 309 ล้านบาท ลดลง 55% จากปีก่อน หนุนงวด 6 เดือนกำไรแตะ 1.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% จากปีก่อน


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนมีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ปี 66 มีจำนวน 309 ล้านบาท ลดลง 375 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 65 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ลดลง จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน XPCL ลดลง 477 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ำลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณน้ำมากกว่าปกติ

ประกอบกับส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก CFXD เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาท จากการหยุดเดินเครื่องกังหันลมเพื่อเชื่อมต่อและทดสอบระบบ อีกทั้งรายได้อื่นลดลง จำนวน 276 ล้านบาท สาเหตุหลักจากในไตรมาสที่ 2 ปี 65 บริษัทฯ รับรู้กำไร (ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) จากการขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ให้แก่ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด จำนวน 388 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันได้รับค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (Availability Payment) สูงขึ้น เนื่องจากไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงในไตรมาสที่ 2 ปี 66

ขณะที่ผลการดำเนินงานในส่วนของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการปรับตัวสูงขึ้นของค่า Ft ทำให้ margin จากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าต้นทุนก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเพิ่มสูงขึ้น และปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงตามการหยุด ซ่อมบำรุงของลูกค้าก็ตาม

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 66 กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง 808 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่า Ft ปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนพ.ค.66 แม้ว่าบางส่วนจะชดเชยด้วยต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงก็ตาม

ประกอบกับโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 มีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงานเป็นระยะเวลา 25 วัน และโรงไฟฟ้าศรีราชาและโกลว์ไอพีพีไม่มีการเดินโรงด้วยเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นไปตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. นอกจากนี้ในไตรมาสนี้จะมีการบันทึกรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต้นทุนถ่านหินของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จำนวน 336 ล้านบาท ตามรอบการตรวจสอบปริมาณสต๊อกถ่านหิน

Back to top button