CHEWA ควัก 30 ล้าน ตั้งบ.ร่วมทุน ลุยโรงงานให้เช่า

CHEWA ควัก 30 ล้าน ตั้งบริษัทร่วมทุน ถือหุ้นสัดส่วน 70% ลุยพื้นที่โรงงานให้เช่า คาดแล้วเสร็จในไตรมาส 3/66


บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA แจ้งตลาดฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมค้าใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพื้นที่โรงงานให้เช่า โดยมีทุนจดทะเบียน 30 ล้าน บาทถ้วน หุ้นละ 100 บาท จำนวน 300,000 หุ้น

โดย CHEWA Renue (ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70% ประกอบด้วยโครงสร้างกรรมการ 1. นายชาติชาย พานิชชีวะ, 2. นายบุญ ชุน เกียรติ,3.นายธนิศร นิติสาโรภาส และ4. นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์ คาดจัดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาส 3/66

Back to top button