ครม. ไฟเขียว “13 ตุลาคม” ของทุกปีเป็น “วันนวมินทรมหาราช”

ครม. เห็นชอบวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำปี


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบ ให้วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” นับตั้งแต่ 26 ก.ย. 66 เป็นต้นไป

 

Back to top button