“กระทรวงเกษตรสหรัฐ” ปรับเพิ่มมาตรฐาน “สินค้าออร์แกนิก” มีผลบังคับ 19 มี.ค.67

กระทรวงพาณิชย์ เผยกระทรวงเกษตรสหรัฐยกระดับกฎระเบียบ Strengthening Organic Enforcement (SOE) 8 ขั้นตอน มีผล 19 มี.ค. 67 แนะเร่งปรับเปลี่ยนธุรกิจ และตรวจสอบผู้ดำเนินการในห่วงโซ่อุปทาน


นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่เอกสารกฎระเบียบ Strengthening Organic Enforcement (SOE) ฉบับล่าสุด (Final Rule) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.66 แต่มีการกำหนดระยะเวลาสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่าน (Implementation Period) โดยระเบียบดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 19 มี.ค.67

โดยก่อนหน้านี้ ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน USDA Organic จะมีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน และมีผู้เกี่ยวข้องจำนวน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ผลิต ตัวแทน และผู้ตรวจ แต่หลังจากระเบียบ SOE มีผลบังคับใช้ การดำเนินการจะเพิ่มเป็น 8 ขั้นตอน และมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ได้แก่ นายหน้า ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก

ทั้งนี้ ระเบียบ SOE มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนผู้ที่ไม่ได้รับการรับรอง (Uncertified Entity) เพิ่มการตรวจสอบย้อนกลับให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และสร้างความเชื่อมั่นให้ตรา USDA Organic ทั้งในหมู่ผู้บริโภค และเกษตรกร

โดยผู้ค้าสินค้าออร์แกนิค ที่ปัจจุบันดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎระเบียบ SOE ดังกล่าว จึงควรเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้างต้นโดยเร็ว และเร่งตรวจสอบผู้ดำเนินการในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองภายในวันที่ 19 มี.ค.67

“หากไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นได้ ก่อนระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ผู้ค้าอาจได้รับผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินค้าออร์แกนิคในสหรัฐอเมริกา” นายรณรงค์ กล่าว

Back to top button