บอร์ดฯ เงินดิจิทัล ตั้ง “จุลพันธ์” คุมอนุฯ ขับเคลื่อนเติมเงิน 10,000 บาท

คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet มีมติแต่งตั้ง “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ลุยกำหนดกรอบนโยบาย และแผนการทำงานโครงการเงินดิจิทัล รวมถึงการหาแหล่งเงินที่นำมาใช้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ลงมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อพิจารณารายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาเห็นชอบโดยเร็วต่อไป

ขณะที่นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อให้มีการกำหนดกรอบการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ในหลายประเด็น เช่น ขอบเขตโครงการ แหล่งเงินสำหรับการดำเนินโครงการ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ การจัดการข้อมูลภายใต้โครงการ เป็นต้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ขอให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตลอดจนคำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกคนในที่นี้มาจากทุกภาคส่วน เป็นผู้ที่ถูกคัดสรรมาแล้วว่าจะเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Participant) ได้ในโครงการนี้ โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยในวงกว้าง เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้เห็นว่าจำเป็นต้องทำ ซึ่งทุกคนในที่นี้เป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จึงอยากให้มีการเสนอข้อเสนอแนะ นำมาถกกันให้ดี ให้ละเอียด เพื่อหาสรุปในที่ประชุมนี้ให้ได้

“อะไรที่ไม่ได้ถก ไม่ได้พูดกัน หรือมีข้อตกลงที่ขัดแย้งกัน ขอให้พูดคุยกันในคณะกรรมการ เพื่อจะหาทางออกที่สมบูรณ์ให้ได้ อย่าให้สาธารณชนมีความสับสน เนื่องจากนโยบายนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล โดยนายกฯ ในฐานะประธานกรรมการมีความตั้งใจ” นายชัย กล่าว

โดยเมื่อมีข้อสรุปแล้ว ขอให้คณะกรรมการพิจารณานำไปปรับใช้ให้เหมาะสม เพราะนโยบายนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างมหาศาล ส่วนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อง Position ต่าง ๆ นายกฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็น เพราะอยากทำให้นโยบายนี้เกิดขึ้นได้จริง

Back to top button