“กรมขนส่งทางราง” เปิดยอดใช้รถไฟฟ้า “สีแดง” 20 บาทตลอดสาย ทำนิวไฮทะลุ 3.1 หมื่นคน

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ เผยยอดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 31,457 คนต่อเที่ยว เป็นจำนวนมากสุดตั้งแต่เปิดให้บริการ หลังนโยบายอัตราค่าโดยสารสายสีแดงและสายม่วงสูงสุด 20 บาทตลอดสาย


นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 66 ที่ผ่านมาก่อนหยุดต่อเนื่องสามวันเนื่องในวันปิยมหาราช หลังจากมีนโยบายอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการสายสีแดงสูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยมีผู้ใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้น 1,645,567 คนต่อเที่ยว ประกอบด้วย

รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริการเดินรถไฟ 213 ขบวน มีผู้ใช้บริการรวม 82,358 คนต่อเที่ยว แบ่งเป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 31,125 คนต่อเที่ยว และขบวนรถเชิงสังคม 51,233 คนต่อเที่ยว

รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผู้ใช้บริการรวม 1,563,209 คนต่อเที่ยว ประกอบด้วย

รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 214 เที่ยววิ่ง จำนวน 74,388 คนต่อเที่ยว

รถไฟฟ้าสายสีแดง ให้บริการ 294 เที่ยววิ่ง จำนวน 31,457 คนต่อเที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลใช้บริการสายสีแดงฟรี 139 คนต่อเที่ยว) สูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง

รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ให้บริการ 319 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 3 เที่ยววิ่ง) จำนวน 75,056 คนต่อเที่ยว

รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ให้บริการ 486 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 23 เที่ยววิ่ง) จำนวน 519,919 คนต่อเที่ยว

รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สายสุขุมวิทและสายสีลม) ให้บริการ 1,264 เที่ยววิ่ง จำนวน 815,028 คนต่อเที่ยว

รถไฟฟ้า BTS สายสีทอง ให้บริการ 219 เที่ยววิ่ง จำนวน 6,631 คนต่อเที่ยว

รถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้บริการ 276 เที่ยววิ่ง จำนวน 40,730 คนต่อเที่ยว

โดยหลังจากดำเนินการตามนโยบายอัตราค่าโดยสารสายสีแดงและสายม่วงสูงสุด 20 บาทแบบตลอดทั้งวัน เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 66 มีประชาชนมาใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 31,457 คนต่อเที่ยว ส่งผลให้มีจำนวนมากสุดตั้งแต่เปิดให้บริการ ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดง มียอดผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจำนวน 5,273 หรือ 20.14% เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 6 ต.ค. 66 ที่มีผู้ใช้บริการสายสีแดง 26,184 คนต่อเที่ยว รวมทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 171 คนต่อเที่ยว

ทั้งนี้ รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) มีผู้ใช้บริการจำนวน 75,056 คนต่อเที่ยว เพิ่มขึ้น 3,775 คนต่อเที่ยว หรือเพิ่มขึ้น 5.30% เมื่อเทียบกับวันที่ 6 ต.ค. 66 โดยมีผู้ใช้บริการ 71,281 คนเที่ยว

Back to top button