TRUE ร่วง 10% หลังแพ้คดีพิพาท NT อนุญาโตฯ สั่งจ่าย 7 พันล้าน รวมเบี้ยปรับ

TRUE ร่วง 10%  หลัง “อนุญาโตตุลาการ” ชี้ขาดให้ชำระผลประโยชน์ตอบแทนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พร้อมภาษีและเบี้ยปรับรวม 7,066.96 ล้านบาท ให้ NT บริษัมเตรียมยื่นคำร้องถอนคําชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้(31 ต.ค.66) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ณ เวลา 10:00 น. อยู่ที่ระดับ 5.90 บาท ลบ 0.65 บาท หรือ 9.92% ราคาหุ้นสูงสุด 6.00 บาท ราคาต่ำสุด 5.75 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 227.88 ล้านบาท

โดย TRUE เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT)  (เดิมบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)) ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ TRUE (เดิมบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC) ชำระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) สำหรับปีดำเนินการที่ 21-27 เป็นจำนวนประมาณ 15,879 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำคัดค้านต่ออนุญาโตตุลาการ

โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทฯ ชำระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มจากรายได้ค่า IC (ส่วนต่างของผลประโยชน์ตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือ Net IC) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและเบี้ยปรับ เป็นจำนวนเงิน 7,066.96 ล้านบาท และเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินจำนวน 4,136.87 ล้านบาท (Net IC ไม่รวมเบี้ยปรับและภาษีมูลค่าเพิ่ม) นับถัดจากวันยื่นคำเสนอข้อพิพาท (22 ตุลาคม 2562) จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่เอ็นที

ทั้งนี้คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วไม่เห็นพ้องกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและ บริษัทฯจะยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง

Back to top button