WHA เฮ! อนุญาโตฯยุติขอพิพาท “เก็คโค่วัน” พ้นผิดสัญญาซื้อถ่านหิน

WHA แจ้งข่าวดี อนุญาโตตุลาการยุติข้อพิพาทระหว่าง “เก็คโค่-วัน” และคู่สัญญาในการจัดหาถ่านหิน ส่งผลให้ “เก็คโค่-วัน” ไม่ต้องรับผิดตามข้อเรียกร้อง


นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทอนุโตตุลาการระหว่าง บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด (เก็คโค่-วัน) (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด) กับ AVRA International DMCC (ข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ) นั้น

ล่าสุดบริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว ซึ่ง เก็คโค่-วัน ไม่ต้องรับผิดตามข้อเรียกร้องในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการแต่อย่างใด

อนึ่งก่อนหน้านี้ เก็คโค่-วัน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer หรือ IPP) กำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ ได้รับข้อเรียกร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการของสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce หรือ ICC) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.66 จากคู่สัญญาในการจัดหาถ่านหิน ภายใต้สัญญาซื้อขายและขนส่งถ่านหิน กับ เก็คโค่-วัน ฉบับลงวันที่ 28 ก.ย.64 และวันที่ 29 ก.ค.65 (Coal Supply and Transportation Agreements รวมเรียกว่า CSTAs) อ้างว่า เก็คโค่-วัน ผิดสัญญา CSTAs โดยยกเลิกการซื้อถ่านหิน ทำให้ CSTAs ได้รับความเสียหายจำนวนประมาณ 309 ล้านเหรียญสหรัฐ

Back to top button