EA ลงนาม 3 แบงก์ หนุนปล่อยสินเชื่อเงินกู้ 3.9 พันล้าน ลุยเช่าซื้อรถ “อีวีบัส”

EA ลงนาม ADB-JICA และ EXIM THAILAND สนับสนุนสินเชื่อเงินกู้มูลค่า 3.9 พันล้านบาท เดินหน้าเช่าซื้อรถโดยสาร EV Bus จำนวนไม่เกิน 1,200 คัน บริการกรุงเทพ-ปริมณฑล ยกระดับการขนส่งไร้มลพิษอย่างยั่งยืน


นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า การร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อมูลค่า 3,900 ล้านบาท (เทียบเท่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยนำเงินไปบริหารจัดการธุรกิจเช่าซื้อรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ (EV Bus)

โดยระยะแรกเป็นการให้เช่าซื้อแก่ผู้ประกอบการที่ให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ยกระดับการเดินทางและลดปัญหามลพิษ รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจจากผลตอบแทนนำไปสู่การแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตรถโดยสารไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงการแรกของเอเชีย

ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นในการขยายสู่ธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ซึ่งเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Thailand) อีกทั้งผลักดันนโยบายของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดของประเทศ

นอกจากนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีความครอบคลุมทุกการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าและสร้างนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EA’s EV Ecosystem) อย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสการลงทุนร่วมกัน ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตไปพร้อมกับการสร้างสังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมไร้มลพิษอย่างยั่งยืน

Back to top button