“ครม.สัญจร” เคาะงบ 359 ล้าน “ดูแล-จ้างงาน” ผู้สูงวัยภาคอีสาน

รองโฆษกสำนักนายกฯ เผย ครม.สัญจร ไฟเขียว งบ 359 ล้านบาท ดูแล-จ้างงานผู้สูงวัยในภาคอีสาน เล็งทำต่อหากงบไม่ติดขัด


นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) อนุมัติงบ 359 ล้านบาท ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดูแลและจ้างงานกลุ่มผู้สูงวัยในพื้นที่ภาคอีสานไม่ให้เป็นภาระต่อสังคม เนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานที่มีจำนวนผู้สูงวัยมากถึง 4.05 ล้านค้น คิดเป็น 18.64% ของผู้สูงวัยทั้งประเทศ แยกเป็น 1.กลุ่มติดสังคม 3,089,445 คน 2.กลุ่มติดบ้าน 84,945 คน และ 3.กลุ่มติดเตียง 13,658 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

“พื้นที่ภาคอีสานมีผู้สูงวัยมากสุดจึงทำเป็นโครงการนำร่อง ถ้าทำได้มากกว่านี้ ไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณ รัฐบาลก็จะทำต่อไป” นายคารม กล่าว

Back to top button