“เศรษฐา” คิกออฟแก้หนี้นอกระบบ หวังช่วยประชาชนเดือดร้อน-ถูกคุกคาม

“นายเศรษฐา ทวีสิน” มอบนโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงนายอำเภอ และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทั่วประเทศ หวังช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินที่สูงอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการทวงถามหนี้ที่มีลักษณะคุกคาม


ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (08 ธ.ค. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงนายอำเภอ และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทั่วประเทศว่ารัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินที่สูงอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการทวงถามหนี้ที่มีลักษณะคุกคาม ขู่เข็ญหรือใช้กำลังประทุษร้าย ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความสงบเรียบร้อยของสังคม

ทั้งนี้เชื่อว่าข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถช่วยประชาชนให้มีอิสรภาพต่อชีวิตสร้างขวัญ และกำลังใจได้ ในฐานะนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องขอพึ่งพาความรู้ความสามารถของทุกคนช่วยให้ประชาชนเป็นอิสระ หลุดพ้นพันธนาการจากหนี้นอกระบบนี้

“โดยวันนี้ผมไม่ได้เชิญทุกคนมากระชับอำนาจให้ตัวเอง แต่มาขอแรงจากทุกคนทำประโยชน์ให้ประชาชน มาช่วยกันทำให้การค้าทาสในยุคใหม่หมดไปจากประเทศไทยด้วยกัน ซึ่งวันนี้ยังมีประชาชนถูกพรากอิสรภาพในการใช้ชีวิต เพราะมีหนี้สินจองจำพวกเขาอยู่ นี่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเพื่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล หรือของหน่วยงานท่าน แต่นี่คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ให้สามารถฟื้นกลับมาใช้ชีวิตโดยไม่ต้องหวาดระแวง และมีรอยยิ้มได้โดยทั่วกัน” นายเศรษฐา กล่าว

ขณะที่กระบวนการเกี่ยวกับการร้องเรียนได้บูรณาการช่องทางให้หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเลือกเข้าไปในช่องทางที่รู้สึกสะดวกปลอดภัยและไม่ต้องกลัวผู้มีอิทธิพล รวมถึงสามารถเดินไปร้องเรียนข้ามเขต ข้ามอำเภอได้โดยช่องทางแรกกระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้มีการลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบผ่านศูนย์ดำรงธรรม ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมถึงเบอร์ติดต่อ 1567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มีลูกหนี้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 71,000 คน รวมยอดมูลหนี้นอกระบบกว่า 3,500 ล้านบาท

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะมีศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สายด่วน 1599 และประชาชนสามารถเข้าไปที่โรงพักใกล้บ้านเพื่อแจ้งเหตุได้ รวมถึงสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วน 1111 ที่ประชาชนทั่วประเทศสามารถร้องเรียนความเดือดร้อนปัญหาหนี้นอกระบบได้

โดยเมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วข้อมูลของประชาชนจะมีการประสานเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากทุกช่องทางเข้ามาด้วยกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและได้รับการดูแลไม่ให้ตกหล่น รวมไปถึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีการบิดเบือน ประชาชนที่ลงทะเบียนก็จะได้รับเลข Reference Number ในทุกๆ กรณี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสามารถติดตามความคืบหน้า หรือสถานการณ์การดำเนินการที่ได้ร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของภาครัฐได้ตลอดเวลา

อีกทั้งขอให้ทุกคนช่วยเป็นกระบอกเสียงสื่อสารและเชิญให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนเข้ามาลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นการทวงหนี้จากแก๊งหมวกกันน็อค หรือเว็บไซต์ให้กู้ยืมออนไลน์หรือเจ้าหนี้นอกระบบในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งทุกการสื่อสารของพวกคนถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขหนี้นอกระบบประสบผลสำเร็จ

ขณะที่นายเศรษฐา กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบแล้วส่วนกลางจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดประเภทเรื่องที่ร้องเรียน และก่อนส่งไปให้ในแต่ละพื้นที่ดำเนินการต่อซึ่งถ้าพบว่ามีกรณีที่องค์ประกอบความผิดครบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานอัยการสามารถดำเนินการจับกุม พร้อมดำเนินคดีได้ทันทีตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในหลายๆ ครั้ง เจ้าหนี้และลูกหนี้ก็ยังพร้อมที่จะประนีประนอมกันได้ ก็ขอให้เชิญเข้ามาไกล่เกลี่ยกัน เพื่อหาทางออกอย่างสันติวิธีและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจัดทำเป็นสัญญาประนีประนอมต่อกัน ตามแบบฟอร์มที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมไว้และกำหนดอัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาและงวดผ่อนชำระหนี้ที่เหมาะสมกับศักยภาพการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งตนเชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้

โดยรัฐบาลจะมีการติดตามผลเพื่อดูว่าทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถดำเนินการตามข้อตกลงที่ทำไว้ได้หรือไม่ และหากยังพบปัญหาไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาฉบับใหม่ได้ ก็จะขอเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้เข้ามาร่วมกันแก้ไขข้อตกลงให้เหมาะสมกันอีกครั้ง หากภายหลังยังมีการข่มขู่หรือเจ้าหนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาไกล่เกลี่ยจนเป็นเหตุให้ลูกหนี้เดือดร้อนพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขณะที่ประชาชนสามารถติดตามผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยได้จาก 5 ช่องทาง ตั้งแต่ศูนย์ดำรงธรรมหรือเบอร์ 1567 หรือเว็บไซต์ debt.dopa.go.th หรือเบอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 หรือเบอร์สำนักนายกฯ 1111 และกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ในการใช้สิทธิอื่นๆ ตามกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ แต่เป็นกระบวนการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมกันสมัครใจเข้ามาเพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งในชั้นการไกล่เกลี่ยรวมไปถึงการให้คำแนะนำ และการให้ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินของรัฐ

ทั้งนี้เข้าใจดีว่าในหลายครั้งลูกหนี้ตั้งใจที่จะฟื้นฟูศักยภาพ และต้องการช่องทางแหล่งเงินอื่นๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้ที่กล่าวไป กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามโครงการที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยขอให้ทั้งเจ้าหน้าที่ อาทิ มหาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติและ กระทรวงการคลังร่วมกันศึกษาในรายละเอียดของกันและกันให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน

อีกทั้งเพื่อให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อนและบูรณาการได้จากทุกฝ่าย ซึ่งหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนรวมถึง อำนาจตามกฏหมายของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่เพียงพอที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร จึงขอให้ทุกท่านทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองหรือกระทรวงการคลังให้ใช้อำนาจอย่างถูกต้องตามที่พวกท่านถืออยู่ตามกฏหมายทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ส่วนราชการก็สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างสบายใจ

สำหรับการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทขั้นตอนนี้เป็นทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณการคิดดอกเบี้ยหนี้สิน และเป็นทั้งศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ปัญหาที่อาจจะพบ คือ การที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จึงจำเป็นต้องออกไปพบไปพูดคุยiรวมถึงเชิญชวนซึ่งเป็นมาตรการที่ผมเรียกว่าไม้อ่อน เพื่อให้สมัครใจเข้ามาสู่กระบวนการและในหลายๆ ครั้งอาจจะต้องเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฏหมายในการบังคับ ซึ่งเป็นไม้แข็งในการนำเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เข้าสู่ระบบ

ทั้งนี้ขอให้ทุกคนไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยและไม่หยุดช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่ยอมสมัครใจเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งตนขอมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฏหมาย สร้างความเดือดร้อนนานาชนิด ต้องแก้ปัญหาให้ได้ อย่าปล่อยผ่าน

โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป้าหมายว่าหนี้นอกระบบจะต้องได้รับการจัดการโดยเด็ดขาด ทั้งฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่เหมาะสมและกรอบเวลาที่ชัดเจน ซึ่งได้กำหนดหลักการกว้างๆ ว่าต้องไม่ตั้งเป้าหมายที่ง่ายเกินไปจนไม่สามารถวัดผลอะไรได้ อีกทั้งไม่ยากเกินไปจนเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกไม่อยากเริ่มทำ

นอกจากนี้สำนักงานตำรวจจะต้องกำหนดระยะเวลาดำเนินการในการจับกุมเพื่อดำเนินการให้เร็วที่สุดและระยะเวลาการทำสำนวนการสอบสวนส่วนกระทรวงมหาดไทย รวมถึงฝ่ายปกครองควรกำหนดสัดส่วนเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และเรื่องที่เจ้าหนี้ลูกหนี้ร่วมกันทำสัญญาประนีประนอมได้สำเร็จ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ทั้งในชั้นรับเรื่องร้องเรียนถึงการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และชั้นการทำสัญญาประนีประนอมไว้ให้ชัดไม่นานจนเกินไป ซึ่งกรอบข้างต้นเป็นกรอบกว้างๆที่ผู้บริหารจะต้องช่วยกันนำไปย่อยเป็นเป้าเล็กๆ ให้เป็นความสำเร็จที่จับต้องได้และปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้หนี้นอกระบบลดน้อยลงไป

Back to top button