“ทีมประกันสังคมก้าวหน้า” ชนะเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” ปี 66

“ทีมประกันสังคมก้าวหน้า” ชนะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ปี 66 เกือบยกทีม หลังคว้า 6 ที่นั่งบอร์ด สปส. คาดผลอย่างเป็นทางการ กกต. ประกาศหลังปีใหม่นี้


สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งฝ่ายนายจ้าง 7 คน ได้แก่

1.ดร.มนตรี ฐิรโฆไท (หมายเลข 10) ได้ 409 คะแนน

2.นางวิภาวรรณ มาประเสริฐ (หมายเลข 9) ได้ 403 คะแนน

3.นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง (หมายเลข 31) ได้ 368 คะแนน

4.นายสมพงศ์ นครศรี (หมายเลข 8) ได้ 319 คะแนน

5.นายสุวิทย์ ศรีเพียร (หมายเลข 19) ได้ 315 คะแนน

6.นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ (หมายเลข 3) ได้ 258 คะแนน

7.น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล (หมายเลข 33) ได้ 252 คะแนน

ขณะที่ส่วนผู้ได้รับการเลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) 7 คน พบว่า “ทีมประกันสังคมก้าวหน้า” สามารถคว้าที่นั่งชนะไปเกือบทั้งหมด คือ

1.รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (หมายเลข 27) ได้ 71,917 คะแนน

2.นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน (หมายเลข 30) ได้ 69,403 คะแนน

3.นายชลิต รัษฐปานะ (หมายเลข 29) ได้ 69,264 คะแนน

4.นายศิววงศ์ สุขทวี (หมายเลข 28) ได้ 69,256 คะแนน

5.น.ส.นลัทพร ไกรฤกษ์ (หมายเลข 31) ได้ 68,133 คะแนน

6.นางลักษมี สุวรรณภักดี (หมายเลข 32) ได้ 67,113 คะแนน

7.นายปรารถนา โพธิ์ดี (หมายเลข 1) ได้ 15,080 คะแนน

โดยหลังจากนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้วเสร็จคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งจะส่งรายงานผลคะแนน ให้กับคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัด (กดต.) เพื่อรวบรวมคะแนนที่เลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัดนั้นๆ แล้วส่งคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนรวบรวมคะแนนประกาศผลเลือกตั้งต่อไป

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะประกาศได้หลังปีใหม่ นอกจากนี้บอร์ดประกันสังคมจะมีวาระ 2 ปี จากนั้นจะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งใหม่ ซึ่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

Back to top button