GABLE ผนึก SUN จัดทัพดิจิทัลโซลูชัน ยกระดับอุตสาหกรรม “อาหารไทย”

GABLE ผนึก SUN มุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชันปรับใช้กระบวนการผลิต ลดขั้นตอนแบบ Manual เพิ่มโอกาสและยกระดับทางธุรกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารไทย


ปัจจุบันโลกธุรกิจกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลอย่างรวดเร็วในทุกภาคอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย การเดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการการผลิตและการจัดการธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรก ซึ่งบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE ได้เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าวจึงได้นำร่องด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท KC” ในครั้งนี้

ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GABLE ในฐานะผู้นำด้าน Tech Enabler ที่มีความเชี่ยวชาญในการวางยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับธุรกิจไทยสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ ได้กล่าวถึงการร่วมมือครั้งนี้ว่า การที่จีเอเบิลได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ SUN กลุ่มบริษัทด้านอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของประเทศไทย ที่มีแนวโน้มการเติบโตของตลาดสูงขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ระบุว่า อุตสาหกรรมอาหารโลกมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น 10.5 % ต่อปี ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งและตอบโจทย์การปรับองค์กรไปสู่การยกระดับความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารให้กับ SUN ผ่านการปรับลดขั้นตอนการทำงานแบบ Manual

โดยนำดิจิทัลแพลตฟอร์มรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่สำคัญเข้ามาสร้างกระบวนการใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน อีกทั้งความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งเน้นการใช้ดิจิทัลโซลูชันเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับ SUN ผ่านการทำงานกับข้อมูลของธุรกิจในรูปแบบที่สามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Data Analytics)

นาย วิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า SUN ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด ทั้งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาด การขยายตลาดในภูมิภาคต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางบริบททางธุรกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายในปัจจุบัน การบริหารองค์กรโดยเน้นเพียงแค่การแข่งขันด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไป กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผสานสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ จึงนับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเสมือนคู่คิดด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรที่จะช่วยสร้างโอกาสการแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ SUN จึงมีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชันเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานมากขึ้น โดยปัจจุบัน SUN ได้มีการนำร่องโดยเข้าทำข้อตกลงร่วมมือทางธุรกิจกับ G-ABLE ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการดิจิทัลโซลูชันแก่องค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชันมานานกว่า 35 ปี

สำหรับการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่าง GABLE และ SUN ในการยกระดับความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งส่งผลต่อความเป็นผู้นำในธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงด้วยดิจิทัลโซลูชันในครั้งนี้ ไม่เพียงแค่เป้าหมายทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความก้าวหน้าและเป็นตัวอย่างในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้สร้างประสิทธิภาพในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

Back to top button