“กองทุน-ประกัน-ต่างชาติ” ประสานเสียง! ซื้อตราสารหนี้ 2.3 หมื่นล้าน

“กองทุน-ประกัน-ต่างชาติ” ประสานเสียง! ซื้อตราสารหนี้แตะ 2.3 หมื่นล้านบาท ด้านพันธบัตรไทย 10 ปี ปิดที่ 2.54% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.02%


สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 75,673 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 18,619 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันซื้อสุทธิ 610 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 3,695 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.25% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.02%

สำหรับ Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-4% ในตราสารระยะยาว ด้านผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในวันนี้ LB293A วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.2422% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 4% โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 3.03 เท่าของวงเงินประมูล และรุ่น ESGLB376A อายุ 15 ปี วงเงิน 25,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.7569% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 2 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 2.46 เท่าของวงเงินประมูล สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 3,695 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 3,695 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)

ด้านปัจจัยในประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.67 อยู่ที่ระดับ 90.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 88.8 ในเดือนธ.ค.66 จากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 6,312 ล้านบาท

ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เมื่อวันที่ 30-31 ม.ค. ในคืนนี้

Back to top button