เปิดแล้ว! ขั้นตอนเช็ก “ภาษีไวน์” ผ่านเว็บไซต์ “กรมสรรพสามิต”

ประชาชนสามารถเข้าไปเช็ก “ภาษีไวน์” บนเว็บไซต์กรมสรรพสามิต หลังรัฐบาลเริ่มใช้มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต ไวน์ สุราแช่ และสถานบริการ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิต ได้เริ่มใช้มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต ไวน์ สุราแช่ และสถานบริการ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว หรือศูนย์กลางด้านร้านอาหารและภัตตาคารที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเสริมจุดแข็งด้านราคาในระดับภูมิภาค นำไปสู่การเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้แวะเวียนมาเที่ยวและใช้จ่ายกันได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย

สำหรับรายละเอียดการจัดเก็บอัตราภาษีมีดังนี้ ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ราคาขายปลีกแนะนำเกิน 1,000 บาท ที่ 10% และราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ที่ 0% ปรับเป็นจัดเก็บอัตราเดียวที่ 5% และปรับลดอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ จาก 1,500 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี เหลือ 1,000 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี ส่วนฟรุตไวน์ หรือสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่น หรือไวน์องุ่น เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ราคาขายปลีกแนะนำเกิน 1,000 บาท ที่ 10% และราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ที่ 0% ปรับลดเหลือ 0% ทั้งหมด และอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นอัตราเดิม 900 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี

ด้าน สุราแช่พื้นเมือง เช่น อุ กะแช่ สาโท ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ที่ 10% ปรับลดเหลือ 0% ขณะที่ภาษีตามปริมาณเก็บในอัตราเท่าเดิม 150 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ที่ 100 ดีกรี, สุราแช่ที่มีสุรากลั่นผสมและมีแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี ให้เก็บภาษีตามมูลค่า ที่ 10% เท่าเดิม และปรับขึ้นภาษีตามปริมาณจากเดิม 150 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี เป็น 255 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ที่ 100 ดีกรี

ขณะที่สถานบริการหรือหย่อนใจ อาทิ ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับบาร์ ค็อกเทลเลาจน์ ปรับลดอัตราภาษีจาก 10% เป็น 5% ของรายรับ ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. ถึง 31 ธ.ค.67

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเช็กภาษีไวน์ได้ที่เว็บไซต์ กรมสรรพสามิต ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะเจอกับหน้าต่างค้นหาชื่อสุรา เพื่อเช็กราคาของผลิตภัณฑ์ และนำไปคำนวณเป็นภาษีไวน์ หรือสามารถสอบถามการนำเข้าสินค้าสุราแช่ ชนิดไวน์ ช่วงวันหยุดราชการ 24-26 ก.พ.67 ได้ที่อีเมล [email protected] และช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล @excisewine

 

ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลไวน์

Back to top button