“กทพ.” ปรับขึ้นค่าทางด่วน “ฉลองรัช-บรูพาวิถี” 5 บาท เริ่ม 1 มี.ค.นี้

“กทพ.” ประกาศปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วน อัตรา 5 บาท ในเส้นทางพิเศษฉลองรัช และบรูพาวิถี หวังลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67


ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้  (25 ก.พ. 67) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบรูพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย “TFFIF” ที่จะปรับขึ้นทุก 5 ปี โดยจะปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่ 1 มี.ค. 67 หลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญามาตั้งแต่ 1 ก.ย. 66 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชน

ทั้งนี้ ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบรูพาวิถีไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าผ่านทางมากว่า 6 ปี และการปรับขึ้นค่าผ่านทางดังล่าวคิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่จะปรับขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท  ปรับเป็น  45 บาท

รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 60 บาท ปรับเป็น 65 บาท

รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 80 บาท ปรับเป็น 90 บาท

ทั้งนี้ยกเว้นด่านฯ รามอินทรา 1 และด่านฯ สุขาภิบาล 5-2

รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 20 บาท ไม่มีการปรับขึ้น

รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท

รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

อัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

รถ 4 ล้อ

– กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิม

– กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 บาท โดยคิดตามระยะทาง

รถ 6-10 ล้อ

– กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท

– กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 บาท โดยคิดตามระยะทาง

รถมากกว่า 10 ล้อ

– กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท

– กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 บาท  โดยคิดตามระยะทาง

นอกจากนี้ กทพ. ได้พยายามชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช ที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าผ่านทางมาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว แม้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาทางพิเศษเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีก็ตาม ซึ่ง กทพ. ขอขอบพระคุณประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ให้การสนับสนุน กทพ. ด้วยดีมาโดยตลอด

Back to top button