บอร์ด WHA ไฟเขียวปันผล 0.117 บาท ขึ้น XD 9 พ.ค.นี้

บอร์ด WHA เคาะปันผลเป็นเงินสด 0.117 บาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 9 พ.ค.67 และกำหนดจ่ายปันผล 24 พ.ค. 67


บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ระบุว่าคณะกรรมการที่ประชุมของบริษัท มีมติอนุมัติเตรียมจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.117 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล XD วันที่ 9 พ.ค. 2567 และกำหนดจ่ายปันผล 24 พ.ค. 2567

Back to top button