PSG รายได้ก่อสร้างพุ่ง! ดันกำไรปี 66 ทะลุ 1.3 พันล้าน โตทะลัก 143%

PSG รายได้ก่อสร้างพุ่ง! ดันกำไรปี 66 ทะลุ 1.32 พันล้านบาท โตทะลัก 143% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่  540.45 ล้านบาท


บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 66 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากกลุ่มบริษัทในปี 2566 มีรายได้รวมจำนวน 2,750.80 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงานก่อสร้างขนาดใหญ่จำนวน 2 โครงการใน สปป.ลาว ประกอบด้วย 1.) โครงการก่อสร้าง XPPL Expansion Phase 1 ดำเนินงานก่อสร้างแบบสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้างและปรับปรุงเส้นทาง logistic การก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ เหมืองอุตสาหกรรม มูลค่าโครงการ 239.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 43 เดือน

2.) โครงการก่อสร้างชุมชนใหม่ (Resettlement Development Site Construction) ดำเนินงานก่อสร้างแบบสัญญา จ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ(Turnkey Contract) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างชุมชนใหม่และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่ง ตั้งอยู่ที่เมืองจอมเพชร สปป.ลาว มูลค่าโครงการ5,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 55 เดือน

Back to top button