PROEN คว้างาน “โซลาร์รูฟ” 68.4 ล้าน นำร่อง 5 หมู่บ้าน จ.แม่ฮ่องสอน

PROEN ส่ง “โปรเอ็น เทเลบิซ” คว้างานติดตั้งโซลาร์รูฟนำร่อง 5 พื้นที่ไร้ไฟฟ้าใน จ.แม่ฮ่องสอน จาก พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล มูลค่า 68.4 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน แย้มศูนย์ข้อมูลใหม่คาดเสร็จไตรมาส 2/67 มั่นใจหนุนผลงานปี 67 โตแกร่ง


นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า บริษัท โปรเอ็น เทเลบิซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับงาน โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาพร้อมระบบกักเก็บพลังงานตามแผนงานนำร่องขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลค่า 68,400,000 บาท จาก บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะดำเนินการในพื้นที่นำร่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 กลุ่มหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยฮุง, บ้านเสาหิน, บ้านสล่าเชียงตอง, บ้านแม่ละมองใต้ และบ้านแม่สำเพ็งใต้ พร้อมทั้งดำเนินการจัดฝึกอบรม ส่งมอบคู่มือและเอกสารประกอบ รวมถึงจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี ซึ่งมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ โดยจะต้องได้รับตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

“โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่นำร่อง 5 กลุ่มหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะสนับสนุนผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ให้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน บวกกับศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ที่จะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2/2567 น่าจะทำให้ปี 2567 เป็นปีที่ดีของบริษัทฯ” นายกิตติพันธ์ กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 776.75 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 16.32 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) แห่งใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2567

Back to top button