CHOW เซ็นสัญญา NT ติดตั้ง “โซลาร์รูฟท็อป” มั่นใจปี 67 ดันกำลังผลิตทะลุ 250 เมกะวัตต์

CHOW เซ็นสัญญา NT ติดตั้ง “โซลาร์รูฟท็อป” มุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ ดันกำลังการผลิตรวมทะลุ 250 เมกะวัตต์ปี 67 คาดเพิ่มเป็น 400 เมกะวัตต์ในปี 68


นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า CHOW  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU – Memorandum Of Understanding) กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) บนหลังคาอาคารของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ต่างๆ

สำหรับโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นนำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ ESG (Environment, Social และ Governance) ซึ่งให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับธุรกิจเข้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ควบคู่กับการลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว ของทั้ง CHOW และ NT โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่พัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของ NT ในแต่ละสถานที่ เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บรรลุประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย

 “เนื่องจาก NT เป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องโทรคมนาคมของประเทศและมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมในทุกภูมิภาค จึงใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นปริมาณมากในแต่ละปี โดยปัจจุบัน NT มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า จึงต้องการนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ควบคู่กับ ระบบไฟฟ้าหลักของการไฟฟ้า มีเป้าหมายเพื่อลด Carbon Footprint ลง และสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน  โดยร่วมกับ CHOW ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ มีความเข้าใจในการทำโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และมีประสบการณ์ในหลายรูปแบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการและการก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานได้”  นายอนาวิล กล่าว

นายอนาวิล กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน CHOW ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้พัฒนาโครงการ ผู้ให้คำปรึกษาในธุรกิจโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถพัฒนาโครงการให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับเงินลงทุน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานตลอดอายุสัญญา ส่งผลให้ CHOW สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยในปีนี้คาดว่าจะมีกำลังการผลิตรวมทะลุ 250 เมกะวัตต์ และจะเพิ่มเป็น 400 เมกะวัตต์ในปี 2568

Back to top button