ครม.ปล่อยกู้ “สปป.ลาว” 1.8 พันลบ. ต่อยอดเส้นทางการค้าไทย-จีน

ครม. อนุมัติปล่อยกู้ “สปป.ลาว” จำนวน 1.8 พันล้านบาท พัฒนาถนนและเพิ่มความสะดวกเส้นการค้าไทย-จีน พร้อมย่นเวลาเดินทางจาก 10 ชั่วโมง เหลือเพียง 4 ชั่วโมง


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป.ลาว (โครงการ R12) จำนวน 1,833.747 ล้านบาท ตามที่ กระทรวงการคลัง เสนอ

“สิ่งที่ผ่านการประชุม ครม.เป็นไปในทิศทางเดียวกันหมด เมื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน เน้นนโยบายการค้าข้ามพรมแดนไปยังจีน การปรับปรุงเส้นทางนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกการค้าจากไทยไปจีนได้ดีขึ้น จากที่เคยใช้เวลา 10 ชั่วโมง ถ้าก่อสร้างเสร็จจะเหลือ 4 ชั่วโมง” นายชัย กล่าว

โดยกำหนดเงื่อนไขฯ อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปีอายุสัญญา 30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 7 ปี) ค่าธรรมเนียมบริหาร 0.15% ของวงเงินกู้ระยะเวลาเบิกจ่าย 6 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ใช้สินค้าและบริการจากไทยไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าสัญญา

สำหรับโครงการ R12 เริ่มต้นจากเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข 13 ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดนครพนม ประมาณ 17 กิโลเมตร (ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3) เชื่อมต่อไปยังเมืองยมมะลาด เมืองบัวพะลา สิ้นสุดที่บริเวณจุดผ่านแดนสากลนาเพ้า สปป.ลาว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนสากลจาลอ กวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระยะทางประมาณ 147 กิโลเมตร ประกอบด้วย

1.ปรับปรุงสายทางตามมาตรฐานทางหลวงสายเอเชีย (Asian Highway)

2.ปรับปรุงจุดผ่านแดน อาคารสำนักงานต่างๆ สถานีขนถ่ายสินค้าและลานกองเก็บ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริเวณด่าน

3.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางร่วมทางแยกในชุมชน ระบบระบายน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย

4.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว

นอกจากนี้ หลังก่อสร้างเสร็จมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนการใช้เส้นทางจากเส้นทาง R9 มาใช้เส้นทางโครงการ R12 ประมาณ 50% ซึ่งจะส่งผลให้โครงการ R12 สามารถเพิ่มมูลค่าการค้าชายชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากรนครพนมได้มากขึ้น

Back to top button