ผถห. MTC ไฟเขียวปันผล 0.21 บาท ขึ้น XD 29 เม.ย.นี้

ผู้ถือหุ้น MTC อนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 66 อัตรา 0.21 บาท/หุ้น ขึ้น XD 29 เม.ย. เตรียมจ่าย 16 พ.ค.นี้ ปักหมุดปี 67 พอร์ตสินเชื่อโต 20% มุ่งสู่ไฟแนนซ์ระดับโลก มั่นใจคุม NPL ไม่เกิน 3.2%


นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 66 ในวันที่ 23 เม.ย.67 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากงวดผลการดำเนินงานในปี 66 (ม.ค.-ธ.ค 66) ในอัตรา 0.21 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เม.ย.67 และจ่ายปันผลวันที่ 16 พ.ค.67

“ในปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของ MTC ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้ในภาพรวมตลาดจะมีการแข่งขันสูง รวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ถือเป็นปัจจัยกดดันกำลังซื้อและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า” ปริทัศน์ กล่าว

ที่ผ่านมา MTC ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ด้วยการปล่อยสินเชื่อมีความรัดกุมมากขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้าที่มีปัญหาชำระหนี้ ตามนโยบายแก้หนี้อย่างยั่งยืนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/66 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.80% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนมีรายได้รวม 5,611 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,351 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2566 พอร์ตสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 143,318 ล้านบาท เติบโต 18.80% เทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 120,613 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมทั้งปี 66 อยู่ที่ 24,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.20% เทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 20,068 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิทั้งปี 4,906 ล้านบาท

รองกรรมการผู้จัดการ MTC กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานในปี 67 บริษัทฯตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 20% พอร์ตสินเชื่อคงค้างเพิ่มจาก 143,318 ล้านบาท เป็น 170,000 ล้านบาท เพื่อกระจายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสาขาที่มีอยู่กว่า 7,500 แห่ง โดยมุ่งสร้างความเท่าเทียมทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พัฒนาการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจในทุกมิติและเป็นมาตรฐานระดับสากล และวางเป้าหมายคุมสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้ไม่เกิน 3.20% โดยมีแผนการจัดหาเงินทุนผ่านการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ และการออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ MTC มุ่งมั่นยกระดับการบริการสินเชื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพในมาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance) สอดรับความร่วมมือองค์การระหว่างประเทศหลายสถาบัน เช่น ความร่วมมือรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) และรัฐบาลเยอรมนี (KFW DEG) เพื่อระดมทรัพยากรทางการเงินเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เคารพในสิทธิ รักษาผลประโยชน์ และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด

โดย MTC ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) รวมถึงผลประเมินหุ้นยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ A และผลประเมิน MSCI Index ในระดับ AA สะท้อนการเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบและเป็นธรรม มุ่งสร้างเสถียรภาพทางการเงิน เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ เติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

Back to top button