PSP จ่ายปันผล 0.15 บาท 20 พ.ค.นี้ มั่นใจผลงานปี 67 โตเด่น รับยอดขายพุ่ง

PSP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 67 อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 66 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท กำหนดจ่าย 20 พ.ค.67 พร้อมส่งซิกผลงานปีนี้โตเด่น รับยอดขายสินค้าในประเทศ-ต่างประเทศพุ่ง พ่วงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก "GeneusDNA"


นายเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 210 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

“บริษัทฯ เดินหน้าสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจ่ายเงินปันผลงวดปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ถือเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2567 เชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ” นายเสกสรร กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตั้งเป้าเติบโตจากแนวโน้มยอดขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทย่อยมีผลงานที่โดดเด่น และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน GeneusDNA ผู้นำด้านนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์สุขภาพและพรสวรรค์ด้วย DNA โดยถือหุ้นในสัดส่วน 25% อีกทั้งภาระดอกเบี้ยที่ลดลงจากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเสนอขายหุ้นไอพีโอส่วนหนึ่งนำไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน

Back to top button