WHAUP จับมือ “กุริน” ลุยลงทุน “โซลาร์ฟาร์ม” 2 โครงการ 128 MW

WHAUP ผนึกกำลัง “กุริน เอ็นเนอร์ยี” จ่อลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม กำลังผลิต 128 เมกะวัตต์ หลังลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ “กฟผ.” แล้ว พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสู่การสร้างรากฐานความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท กุริน เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีประสบการณ์ในโครงการเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย จัดตั้งบริษัทร่วมค้าภายใต้ชื่อบริษัท สเตลล่า พาวเวอร์ วัน จำกัด และ บริษัท สเตลล่า พาวเวอร์ ทู จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) จำนวน 2 โครงการ

สำหรับการร่วมทุนระหว่าง WHAUP และ “กุริน เอ็นเนอร์ยี” ในครั้งนี้ เป็นการผสานเอาความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของทั้ง WHAUP และ กุริน เอ็นเนอร์ยี ร่วมกันพัฒนา Solar Farm 2 โครงการ ส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) ในโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะแรกของกระทรวงพลังงาน

โดยโครงการ สเตลล่า พาวเวอร์ 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี กำลังการผลิตไฟฟ้า 69.30 เมกะวัตต์ มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในปี 2572 และ โครงการ สเตลล่า พาวเวอร์ 2 กำลังการผลิตไฟฟ้า 59.3 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2573 ทั้ง 2 โครงการมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมกว่า 128 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยในอนาคตอีกทางหนึ่ง และเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ WHAUP ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ESG สู่ความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ดีต่อโลก

นางสาวรัชนีวรรณ พูลนิล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย บริษัท กุริน เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ร่วมกับ WHAUP ที่จะผนึกกำลังพัฒนาโครงการ ตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านพลังงานสะอาด และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย แถลงการณ์ในวันนี้เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัทต่อตลาดพลังงานหมุนเวียนของไทยที่กำลังเติบโต และความร่วมมือของเรากับ WHAUP ซึ่งสร้างขึ้นบนการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

Back to top button