JMT กวาดรายได้ Q1 แตะ 1.3 พันล้าน โต 18% รับรู้ธุรกิจบริหารหนี้เพิ่ม

JMT เปิดงบไตรมาส 1/67 กำไรแตะ 418 ล้านบาท กวาดรายได้แตะ 1.3 พันล้านบาท รับรู้ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น


บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

สำหรับ JMT รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/67 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 418.26 ล้านบาท ลดลง 7.68% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 453.07 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,356 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 18 โดยรายได้ในส่วนบริหารหนี้ด้อยคุณภาพยังคงมีการเติบโต และจะค่อยๆ เติบโตไปพร้อมกับการจัดเก็บกระแสเงินสด ทั้งนี้ สัดส่วนของรายได้ในธุรกิจบริหารหนี้อยู่ที่ 88% ของรายได้รวมของบริษัท

โดยเป็นรายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล และกำไรจากเงินให้เสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้เป็นรายได้จากธุรกิจการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหาร และดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมให้กับกิจการร่วมค้ารวม 1,217.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.1% เป็นผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผลได้รับจากการจัดเก็บกระแสเงินสดได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 81.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากผลการดำเนินงานของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด

Back to top button