“กองทุน-ประกัน-ต่างชาติ” ประสานเสียง! ซื้อตราสารหนี้ 6.6 หมื่นล้าน

“กองทุน-ประกัน-ต่างชาติ” ประสานเสียง! ซื้อตราสารหนี้ 6.6 หมื่นล้านบาท ส่วนพันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.5% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.03%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 พ.ค.67) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 129,676 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 53,013 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 4,716 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 8,324 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.5% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.03% ส่วนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปิดที่ 2.75% ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.03% จากปิดวันศุกร์ที่ผ่านมา 2.72%

โดยภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 2-3 bps. หลังจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/67 ขยายตัว 1.5% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวจากบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ สศช. ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2567 จากเดิมคาดว่า จะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 2.2-3.2% ลดลงเหลือ 2-3% สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 8,324 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 8,324 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

Back to top button