คัด 4 หุ้นเด่น จ่อรับอานิสงส์รัฐเดินหน้า “แลนด์บริดจ์” ปลายปี 68

กระทรวงคมนาคมเดินหน้าโครงการ “แลนด์บริดจ์” ปลายปี 68 เล็งเอกชน-ต่างประเทศลงทุน ฟากโบรกมองส่งผลดีต่อหุ้นรับเหมา-โลจิสติกส์ อาทิ STEC-RCL-SINO-LEO


โครงการแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) นับเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นประตูการค้าโลก โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนผ่านงานการทดสอบความสนใจจากภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านออกแบบเบื้องต้น พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) รวมถึงประเมินศักยภาพตลาด ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ อาทิ สายเดินเรือ ท่าเรือ รวมถึงมีสถานฑูตต่างๆ เข้าร่วมรับทั้งแบบฟังในงาน-ออนไลน์

ขณะที่โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน กระทรวงคมนาคม กำลังดำเนินการร่างพ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่จะเร่งรัดผลักดันให้เกิดภายใน 1 ปี โดยคาดการณ์ว่าจะนำร่าง พ.ร.บ. SEC สรุปส่งให้คณะรัฐมนตรีภายในเดือน ก.ย.67

ทั้งนี้มีแผนเปิดให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาประมูลโครงการแลนด์บริดจ์ มูลค่า 1 ล้านล้านบาท โดยจะให้ผู้ชนะรายเดียวเป็นผู้บริหารโครงการทั้งท่าเรือ 2 ฝั่ง (ชุมพร-ระนอง) มอเตอร์เวย์และรถไฟ เพื่อให้การทำงานได้อย่างคล่องตัว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการร่วมลงทุนจากทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง จะให้สิทธิการบริหาร 50 ปี และนักลงทุนต่างชาติสามารถร่วมลงทุนได้มากกว่า 50% อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าเอกชนน่าจะต้องการสิทธิบริหารมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

ขณะที่ เตรียมวางแผนแบ่งดำเนินการเป็น 3 เฟส โดยเฟสที่ 1 จะก่อสร้างท่าเรือ 2 ฝั่ง ขนาดรองรับตู้สินค้า 6 ล้าน TEUs และสร้างมอเตอร์เวย์เชื่อมระหว่างสองฝั่งและรถไฟ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2573 ส่วนเฟส 2 จะก่อสร้างท่าเรือ 2 ฝั่งเพิ่มขนาดท่าเรือรองรับเพิ่มเป็น 12 ล้าน TEUs แล้วเสร็จในปี 2582 และเฟส 3 จะเพิ่มขนาดท่าเรือรองรับเพิ่มเป็น 20 ล้าน TEUs

โดยที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปโรดโชว์โครงการแลนด์บริดจ์ มาแล้ว 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, จีน, สวิสเซอร์แลนด์, อิตาลี, ฝรั่งเศส และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งต่างก็ให้ความสนใจในโครงการนี้และได้มีเอกชนจากจีน ญี่ปุ่น และจากล่าสุดดูไบได้ลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจพื้นที่โครงการแล้ว

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ว่า กระทรวงคมนาคมเปิดเผยแผนผลักดันโครงการ Landbridge คาดการณ์เริ่มลงทุนเฟสที่ 1 มูลค่า 5.20 แสนล้านบาทในปี 2568 และเปิดบริการระยะแรกปี 2573 โดยจะเป็นการเปิดให้เอกชนลงทุน 100% ทั้งนี้ ขั้นตอนปัจจุบัน คือ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2567 ให้ดำเนินการศึกษาจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน

ทั้งนี้ มองจิตวิทยาบวกต่อหุ้นรับเหมา โดยเฉพาะ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STEC รวมถึงหุ้นโลจิสติกส์แนะนำเก็งกำไร บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ที่มีรายได้เชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลสูง

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุผ่านบทวิเคราะห์ว่า ดัชนีค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ปรับขึ้น 7.50% และเป็นการปรับขึ้นในหลายเส้นทาง อาทิ Shanghai-Rotterdam , Shanghai-Los Angeles และ Shanghai-New York แรงหนุนมาจากความตึงเครียดในทะเลแดงที่ทำให้การขนส่งล่าช้าและทิศทางเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว ซึ่งสอดรับไปกับดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐฯ และยุโรปเดือน พ.ค.ที่เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อน ขณะที่แนะนำเก็งกำไร RCL ที่จะได้ประโยชน์จากค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ปรับตัวขึ้น

Back to top button